Pátek, 7 dubna, 2023
události
HomeRodičeOČR - ošetřovné člena rodiny: Kdo a kdy má nárok na tuto...

OČR – ošetřovné člena rodiny: Kdo a kdy má nárok na tuto dávku v nemoci? A kdy platí pandemická a kdy klasická OČR

- Reklama -aktualita

V případě onemocnění dítěte může jeden z rodičů čerpat příspěvek, který mu kompenzuje náhradu mzdy za dané období. Peníze dostává od státu po celou dobu, co si zdravotní stav člena rodiny vyžaduje jeho přítomnost.
Co je to OČR?
OČR nebo ošetřovné člena rodiny je dávka v nemoci, na kterou mají nárok příbuzní, kteří se starají o nemocného člena rodiny.

Nejčastěji se využívá při dětech, ale kromě toho se poskytuje iv případě -ošetrovania osvojeného dítěte, -chorého sourozence a také -při ošetřování manžela / manželky, -rodiče nebo -start rodiče. Čili, i -při dospělých nemocných, pokud se o nich staráte, máte na OČR nárok + také důležité – příspěvek mohou dostat i prarodiče na ošetření vnoučete či pravnoučete.

My si dnes rozebereme nároky na OČR u dětí, neboť v době pandemie přišly značné změny, kterou největší je vlastně sama pandemická OČR. Na OČR může nastoupit jen jeden z rodičů, je pouze na jejich volbě, který z nich to bude.

Do jakého věku dítěte dostávám OČR?
Klasické ošetřovné můžete dostat do dosažení věku 11 let dítěte. Pokud má dlouhodobé vážné zdravotní problémy, v tom případě můžete pobírat tuto dávku až do dosažení věku 18 let.

Kdo může dostat OČR?
O tuto dávku může požádat pouze osoba, která si pravidelně platí odvody nebo je v ochranné době. Takže na OČR může jít zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolně pojištěný člověk nebo nezaměstnaný člověk, který se nachází v ochranné době.

Jaké druhy OČR známe?
Známe tři druhy pojištění, které se dělí podle délky a jeho typu. Tím nejnovějším je pandemické ošetřovné a kromě toho můžete požádat io krátkodobé či dlouhodobé OČR.

Krátkodobé – poskytuje při lehčích formách onemocnění na maximální dobu 14 dní. Jeho délka se letos prodloužila z původních 10 dní.

Dlouhodobé – jde o nový druh dávek, které se poskytují pro blízké rodinné příslušníky vážně nemocných pacientů. Mohou ji získat rodiče, jejichž dítě bylo hospitalizované minimálně pět dní a následně ještě potřebuje další péči. Nebo také v případě paliativní léčby u smrtelně nemocných pacientech. Jeho délka je maximálně 90 dní a příbuzní se mohou při tomto typu OČR střídat.

Jaký je rozdíl při pandemických OČR?
Poskytuje se v případě onemocnění nebo povinné karantény dítěte na koronavirus. Také o něj můžete požádat, pokud je škola zavřená z rozhodnutí úřadu veřejného zdraví.

Dostanou ho rodiče žáků do 11 let, v případě zhoršeného zdravotního stavu do 18 let. Pokud se infikovanému studentovi zhorší zdravotní stav, ošetřovné mohou dostat i rodiče dětí do 16 let. OČR dostanete i na očkované dítě, které bylo infikované, nebo musí jít do karantény.

Jak požádám o ošetřovné?
Když dítě onemocnělo nebo v případě pandemické OČR mu byla nařízena karanténa, v tom případě musíte vyplnit tiskopis Žádosti o ošetřovné. To zašlete do pobočky sociální pojišťovny. Po ukončení léčby žáka nebo skončení izolace, musíte ihned poslat potvrzení o skončení ošetřování.

Od tohoto data pak nastupujete opět do práce. V obou případech získáváte vyplněný tiskopis od ošetřujícího lékaře. Pokud nastupujete na dlouhodobou OČR, tak vám ho po hospitalizaci vystaví nemocnice nebo při paliativní léčbě lékař specialista.

Co mám dělat, pokud OČR probíhá na přelomu dvou měsíců?
Tehdy musíte splnit stejné podmínky jako při nemocenských dávkách. Tedy v poslední dny kalendářního měsíce zajdete k lékaři, který vám vypsal OČR a požádáte ho o potvrzení tiskopisu na peníze a o přetrvávání ošetřovného. To následně pošlete na vaši pobočku sociální pojišťovny.

Jaká je výše ošetřovného?
U všech tří typů je výška ošetřovného 55 procent z denního vyměřovacího základu. To znamená, že dostanete 55 procent z vaší hrubé mzdy. Vyplácí se za přesný počet kalendářních dnů, kdy jste museli ošetřovat nemocné dítě nebo být s ním v karanténě.

Politici se snaží prosadit zvýšení pandemické OČR na 75 procent denního vyměřovacího základu, což by se téměř úplně přiblížilo čisté mzdě. Tento návrh zatím neprošel.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel