Pátek, 7 dubna, 2023
události
HomeRodičePřídavky na děti, vše co potřebujete vědět

Přídavky na děti, vše co potřebujete vědět

- Reklama -aktualita

Komplet přehled. Jedním ze základních příspěvků pro naše ratolesti od státu jsou přídavky na děti. Nárok na ně vzniká hned od narození, ale rodiče musí nejprve splnit několik povinností. O všech důležitých informacích o nich se dozvíte v dnešním článku.
Co jsou to přídavky na děti?
Přídavek na dítě slouží jako příspěvek na pokrytí nákladů na výchovu, výživu a vzdělávání vašich potomků. Od státu ho dostává osoba, která je oprávněná nebo pověřená jejich výchovou. Dostáváte ho pravidelně v měsíčních dávkách již od narození.

Kdo má na ně nárok?
Na přídavek na dítě má nárok každé vyživované dítě do věku 25 let. To se tedy netýká pouze studentů vysokých škol. Pokud skončili školu a nadále spadají mezi výjimky, budete mít možnost pobírat tento příspěvek.

Kdo je nezaopatřené dítě, které má nárok na přídavek na dítě?
Základním vysvětlením nezaopatřeného dítěte je, že musí aktivně navštěvovat základní, střední nebo vysokou školu formou denního studia.

Kromě žáků do této kategorie spadají i:

děti osvobozeny od povinnosti docházet do školy,
žáci, kteří utrpěli vážný úraz nebo se léčí ze závažného onemocnění které jim neumožňuje pravidelně plnit školní docházku,
když se připravují na povolání v základní škole pro studenty se zdravotním znevýhodněním,
dostali posudek o nepříznivém zdravotním stavu, který jim zabraňuje připravovat se na povolání a navštěvovat pravidelně školu. No v tomto případě může pobírat přídavky jen do dosažení plnoletosti, tedy věku 18 let.
Které děti již nemají nárok na přídavky na dítě?
Tento státní příspěvek nemohou pobírat děti, které:

ukončili školní docházku a zaměstnali se na plný úvazek,
ukončili vysokou školu druhého stupně a pokračují dále například v doktorském studiu,
pobírají invalidní důchod.
Jak mám požádat o přídavek na dítě?
O tento státní příspěvek žádáte hned po narození dítěte. Stáhněte si z internetu nebo na místě vyplňte formulář pro Žádost o přídavek na dítě. Tu pak zanesete na Úřad práce, sociálních věcí a rodiny v místě vašeho trvalého bydliště.

Když máte elektronický podpis, můžete ji podat i online přes portál Slovensko.sk. Potom úřad zahájí řízení o nároku. Pokud vám bude přídavek na dítě přiznaný, nedostanete žádné písemné potvrzení, jen vám přijdou peníze takovým způsobem, jaký jste si zvolili na žádosti.

Žádost o přídavek na dítě si stáhnete ZDE.

Jaká je výše přídavku na dítě?
Přídavky na děti se vyplácejí pravidelně jednou za kalendářní měsíc. Aktuální výše pro rok 2021 je 25,50 eur. Výsledná částka se upravuje každý rok a mění se vždy od 1. ledna. Při vypisování žádosti uvádíte číslo účtu, na který vám budou posílat příspěvek.

Pokud ho nepište, dostanete ho v hotovosti na adresu vašeho trvalého bydliště. Peníze dostáváte vždy měsíc pozadu. To znamená, že například zářijové přídavky dostanete až v říjnu.

Komu stát vyplácí přídavky na děti?
Příspěvek v podobě přídavku na dítě se vyplácí osobě, která je oprávněna na péči o dítě. Tou je tedy ve většina případů rodič, ale také člověk, kterému bylo dítě svěřeno soudem.

Mohou to být tedy náhradní rodiče, prarodiče či jiní příbuzní, kteří byli pověřeni výchovou. Když vzniká nárok na přídavek na dítě oběma rodičům, tak se mezi sebou dohodnou, kdo ho bude pobírat. Pokud bylo dítě soudem svěřeno jen jednomu z nich, peníze dostává tato osoba.

Otec a matka, kteří nežijí ve společné domácnosti se mohou dohodnout i na střídavém pobírání příspěvku. Střídat se však musí minimálně po šest po sobě jdoucích měsících.

Jaké podmínky musí splnit oprávněná osoba?
Musí mít trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku.
Její povinností je řádná péče o dítě a zajištění plynulé přípravy na povolání.
Rovněž musí zajistit, aby přídavek využili na výchovu, výživu a vzdělávání dětí.
Do osmi dnů musí úřadům oznámit změny, které ovlivňují vyplácení přídavku. Například pokud dítě předčasně ukončí studium na střední nebo vysoké škole nebo při rozvedených rodičích přechází povinnost péče na jiného z nich.
Potřebuji zasílat úřadu práce, sociálních věcí a rodiny potvrzení o návštěvě školy?
Tato povinnost skončila od 1. září 2019. Na Slovensku už máme společný registr žáků všech škol, ze kterého automaticky přecházejí údaje i na úřad práce, sociálních věcí a rodiny.

Jediná výjimka je, pokud vaše dítě studuje v zahraničí, protože tehdy úředníci nemají žádné informace o jeho vzdělávání. V tom případě musíte ze školy nadále nosit toto potvrzení.

Mohu pobírat tento příspěvek najednou ve dvou státech?
Tento případ nastává v situaci, pokud jeden z rodičů pracuje v zahraničí. Přídavek na dítě však lze dostat jen z jedné země.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel