Pondělí, 27 února, 2023
události
HomeRady a NávodyVyužijte služeb Základní školy pro žáky s poruchami zraku v Praze

Využijte služeb Základní školy pro žáky s poruchami zraku v Praze

- Reklama -aktualita

Je velmi dobře, že u nás existují jak klasické základní školy, tak základní školy s různou specializací, které jsou určeny pro děti s určitým omezením. K takovým patří i Základní škola pro žáky s poruchami zraku, kterou najdeme na nám. Míru 19, Praha 2. Blíží se den otevřených dveří, který bude 22. 3. 2023, a tak se sem můžete společně s dítkem podívat.

Kvalitní ZŠ s dlouhou tradicí

ZŠ pro žáky s poruchou zraku patří mezi základní školy s mnohaletou tradicí. První třídy pro šetření zraku byly otevřeny už v roce 1943 při Obecné škole ve Štěpánské ulici v Praze 2. Nejdříve byla dětem z této školy přidělena vlastní budova – vila Marie v Koperníkově ulici, o tři roky později byla škola rozšířena na měšťanskou školu a získala i další budovu. Také v roce 1948 přešla speciální vzdělávací zařízení do státní péče a zákon o jednotné škole zařadil školy pro zrakově postižené do stejné úrovně se školami běžnými. V roce 1950 byl jako součást školy zřízen Domov pro slabozraké děti ve Francouzské ulici. Tam byl až do roku 2005. Dnes je internát v budově školy na nám. Míru.

Speciálně pedagogické centrum

Odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům i pedagogům, poskytuje Speciálně pedagogické centrum. Všestranně podporuje žáky slabozraké, se zbytky zraku, s centrálním zrakovým postižením i žáky s poruchami binokulárního vidění. Odbornou péči nabízí i pro žáky s kombinovaným postižením. Zajišťuje komplexní odbornou péči, klientům poskytuje ambulantní a terénní služby zdarma.

Pro taková pedagogická centra je denně běžná péče o děti s poruchou BV, šilháním i tupozrakostí. V provozu je také ambulance zrakové terapie. Klientům SPC, dětem a dospívajícím jsou služby poskytovány zdarma, u osob, které nejsou klienty SPC dle vyhlášky 72/2005 Sb., platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění, za přímou platbu dle platného ceníku, který je na www.skolazrak.cz.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel